Comunicate

Anunt dezbatere publica

Luni, 11 februarie 2019, ora 14, la sediul UAT COMUNA FILIPENI, va avea loc dezbatere publica cu tema – Intocmire studiu de trafic pentru programul de transport persoane aferent perioadei 2019-2025.

Dezbatere publica asupra Proiectului de hotarare privind aprobarea planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”

AT COMUNA FILIPENI, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asupra Proiectului de hotarâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 17.12.2018, ora 9ºº, în Sala de Ședință a Consiliului Local Filipeni și este deschisă tuturor cetățenilor interesați de acest subiect.
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul compartimentului de specialitate, personal, la sediul Primăriei Comunei Filipeni și pe site-ul Primăriei comunei Filipeni, www.primăriafilipeni.ro, sectiunea „Transparență decizională”, „Proiecte supuse dezbaterii publice”. Observațiile și propunerile persoanelor interesate se primesc în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 9ºº – 14ºº, până la data de 17.12.2018, ora 9ºº, la Registratura Primăriei Comunei Filipeni, prin fax la nr. 0234285867.

Eveniment de exceptie

Vineri, 16 noiembrie 2018 la Școala Gimnazială COMUNA FILIPENI a avut loc un eveniment de excepție, profesorul Ion Cernat a lansat cartea “ DOCUMENTE, MĂRTURII, NOTE ȘI COMENTARII

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ A FEMEILOR DESPRE REGINA MARIA ȘI DOMNIȚA ILEANA”

Profesorul Ion Cernat a mărturisit că acestă carte este un omagiu adus celei care a fost un harnic și neobosit cercetător ân arhive și biblioteci, Olimpia Bădăluță, care si-a cheltuit energia și banii, adunând documente în vederea alcătuirii unei monografii a satului Lunca, din comuna Filipeni, județul Bacău.

Profesorul Ion Cernat este și autorul monografiei “ Pe Valea Dunavățului. Lunca, sat al bejenarilor bucovineni”.

Centrul Multifuncțional pentru tineri în dificultate „Henri Coandă”

Centrul Multifuncţional pentru tineri în dificultate „Henri Coandă” asigură accesul tinerilor aflaţi în dificultate şi cu nevoi special, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea integrării sau reintegrării familial şi socio-profesionale.

Date de contact:
Strada Henri Coandă nr. 4
Tel. 0234.553.177
E-mail: crhcoandă@gmail.com

Centru sprijin persoane aflate in dificultate

A fost finalizată procedura de licitație deschisă având ca obiect: ”Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții – Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370 – 17+800, județul Bacău”.

Astăzi, 23 august 2018, la ora 15.00 a fost finalizată procedura de licitație deschisă având ca obiect: ”Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții – Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370 – 17+800, județul Bacău”.

Drumul județean propus pentru reabilitare va deservi locuitorii din satele Glodișoarele, Mărăști, Brad, Bălaia, Filipeni, Fruntești, Pădureni.

Valoare estimată a achiziției este de 26.711.906 lei, fără TVA.

Au fost depuse un număr de trei oferte. Ofertanții pentru realizarea acestui obiectiv sunt:
– Asocierea Bertoni Construct SA Bragadiru, împreună cu SC Aqua Parc SRL Roznov, SC Mavgo Holding SRL Tașca-Neamț, SC Expresconstruct Tys SRL Giurgiu, SC Frasinul SRL Bistrița-Năsăud, SC SPC Elite Consulting SRL Iași și SC Rutier Consult SRL Neamț,
– Asocierea SC CONEXTRUST S.A. Bacău, împreună cu SC Routte Construct SRL Bacău,
– Asocierea SC DANLIN XXL Neam și SC GEO Myke SRL Iași.

În următoarele zile, comisia de licitație va începe evaluarea ofertelor depuse.

Varstnicii din Filipeni vor beneficia de servicii specializate de ingrijire

Astăzi, 18 iunie 2018, la Filipeni a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea și extinderea clădirii fostei biblioteci a cărei nouă destinație va fi cea de Centru de zi pentru persoane vârstnice, cu unitate de îngrijire la domiciliu.

Proiectul își propune furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice care au domiciliul în satul Filipeni și se află în imposibilitatea de a se îngriji singure sau ale căror familii nu pot asigura, parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea acestora pentru o perioadă determinată de timp (maxim opt ore/zi).

Centrul va asigura personal calificat (asistent social, asistent medical, kinetoterapeut, psiholog, îngrijitoare la domiciliu) capabil să îndeplinească nevoile beneficiarului.

Serviciile oferite vor fi destinate promovării și integrării/reintegrării sociale – activități de informare, de consiliere socială și/sau psihologică, de educație, terapie ocupațională, activități de petrecere a timpului liber, activități de voluntariat.

A doua componentă de servicii ale Centrului se referă la îngrijirea la domiciliu pentru persoane vârstnice. Această paletă cuprinde ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice cărora persoanele vârstnice nu le mai pot face față: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, dar și activități medicale – injecţii, pansamente, perfuzii etc.

”Mă bucur să fim împreună în acest moment important pentru viața comunității din Filipeni pentru că, acest proiect aduce un strop de speranță și ajutor în viața celor care au atâta nevoie. Consiliul Județean Bacău a susținut de la început inițiativa primăriei Filipeni iar astăzi, prin semnarea contractului de finanțare facem un pas înainte. Aștept cu nerăbdare clipa în care proiectul va deveni operațional și va furniza toate serviciile necesare pentru vârstnicii de care avem grijă”, a punctat președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu.

Bugetul total al proiectului este de peste 1,5 milioane de lei iar printre partenerii implicați în această inițiativă se numără Consiliul Județean Bacău, prin co-finananțarea cu suma de 23.800 lei și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean.

Anunț post vacant

Primaria COMUNA FILIPENI, judetul Bacau, avand in vedere prevederile art. 37, 38 si 39 din H.G.R. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade profesionale sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, a decis, din motive obiective, ANULAREA Concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Administrator in cadrul Compartimentului Administrativ-Deservire din aparatul de specialitate al PRIMARULUI COMUNA FILIPENI.

Ziua Comunei Filipeni – Editia a doua

Ziua Comunei Filipeni – Ediția a doua

Pe data de 12 August 2017 va avea loc evenimentul cultural ZIUA COMUNEI FILIPENI, ediția a doua.
Evenimentul se va desfășura la Scena din vecinătatea vechiului Cămin Cultural-Filipeni.

Invitați de onoare sunt: Doamna Prefect Maricica Luminița Coșa, Preșesdintele Consiliului Județean Bacău – Domnul Brașoveanu Sorin.
Programul artistic va debuta cu Ansamblul Folcloric Busuiocul și va continua cu Ansamblul local Brâulețul și artișți în formare ai Comunei Filipeni.

Vă așteptăm cu drag!