Lună: august 2018

A fost finalizată procedura de licitație deschisă având ca obiect: ”Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții – Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370 – 17+800, județul Bacău”.

Astăzi, 23 august 2018, la ora 15.00 a fost finalizată procedura de licitație deschisă având ca obiect: ”Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții – Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370 – 17+800, județul Bacău”.

Drumul județean propus pentru reabilitare va deservi locuitorii din satele Glodișoarele, Mărăști, Brad, Bălaia, Filipeni, Fruntești, Pădureni.

Valoare estimată a achiziției este de 26.711.906 lei, fără TVA.

Au fost depuse un număr de trei oferte. Ofertanții pentru realizarea acestui obiectiv sunt:
– Asocierea Bertoni Construct SA Bragadiru, împreună cu SC Aqua Parc SRL Roznov, SC Mavgo Holding SRL Tașca-Neamț, SC Expresconstruct Tys SRL Giurgiu, SC Frasinul SRL Bistrița-Năsăud, SC SPC Elite Consulting SRL Iași și SC Rutier Consult SRL Neamț,
– Asocierea SC CONEXTRUST S.A. Bacău, împreună cu SC Routte Construct SRL Bacău,
– Asocierea SC DANLIN XXL Neam și SC GEO Myke SRL Iași.

În următoarele zile, comisia de licitație va începe evaluarea ofertelor depuse.