Licitatii

COMUNA FILIPENI, județul Bacău, anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru concesionarea/închirierea spațiului de alimentație publică din satul Mărăști, aflat în domeniul privat al comunei Filipeni, județul Bacău.

COMUNA FILIPENI, județul Bacău, anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru concesionarea/închirierea spațiului de alimentație publică din satul Mărăști, aflat în domeniul privat al comunei Filipeni, județul Bacău.

Licitația va avea loc în data de 8 aprilie 2019, ora 13 la sediul UAT FILIPENI, județul Bacău. Data de depunere a ofertelor este 5 aprilie 2019, ora 12 la sediul UAT FILIPENI.

Prețul minim de pornire la licitație este de 325,90 lei / lună.

Garanția de participare la licitație este de 500 lei/ofertant.

Taxa de înscriere la licitație este de 100 lei/ofertant.

Costul unui caiet de sarcini este 50 lei/ofertant, se poate achiziționa de la sediul UAT Filipeni.
Informații suplimentare se pot procura de la sediul UAT FILIPENI, telefon 0234/285.500.

A fost finalizată procedura de licitație deschisă având ca obiect: ”Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții – Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370 – 17+800, județul Bacău”.

Astăzi, 23 august 2018, la ora 15.00 a fost finalizată procedura de licitație deschisă având ca obiect: ”Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții – Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370 – 17+800, județul Bacău”.

Drumul județean propus pentru reabilitare va deservi locuitorii din satele Glodișoarele, Mărăști, Brad, Bălaia, Filipeni, Fruntești, Pădureni.

Valoare estimată a achiziției este de 26.711.906 lei, fără TVA.

Au fost depuse un număr de trei oferte. Ofertanții pentru realizarea acestui obiectiv sunt:
– Asocierea Bertoni Construct SA Bragadiru, împreună cu SC Aqua Parc SRL Roznov, SC Mavgo Holding SRL Tașca-Neamț, SC Expresconstruct Tys SRL Giurgiu, SC Frasinul SRL Bistrița-Năsăud, SC SPC Elite Consulting SRL Iași și SC Rutier Consult SRL Neamț,
– Asocierea SC CONEXTRUST S.A. Bacău, împreună cu SC Routte Construct SRL Bacău,
– Asocierea SC DANLIN XXL Neam și SC GEO Myke SRL Iași.

În următoarele zile, comisia de licitație va începe evaluarea ofertelor depuse.