Asistenta Sociala

Infiintarea compatimentului de asistenta sociala

Primarul comunei Filipeni aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind înfiinţarea compatimentului de asistenţă socială în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare.

Centrul Multifuncțional pentru tineri în dificultate „Henri Coandă”

Centrul Multifuncţional pentru tineri în dificultate „Henri Coandă” asigură accesul tinerilor aflaţi în dificultate şi cu nevoi special, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea integrării sau reintegrării familial şi socio-profesionale.

Date de contact:
Strada Henri Coandă nr. 4
Tel. 0234.553.177
E-mail: crhcoandă@gmail.com

Centru sprijin persoane aflate in dificultate

Varstnicii din Filipeni vor beneficia de servicii specializate de ingrijire

Astăzi, 18 iunie 2018, la Filipeni a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea și extinderea clădirii fostei biblioteci a cărei nouă destinație va fi cea de Centru de zi pentru persoane vârstnice, cu unitate de îngrijire la domiciliu.

Proiectul își propune furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice care au domiciliul în satul Filipeni și se află în imposibilitatea de a se îngriji singure sau ale căror familii nu pot asigura, parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea acestora pentru o perioadă determinată de timp (maxim opt ore/zi).

Centrul va asigura personal calificat (asistent social, asistent medical, kinetoterapeut, psiholog, îngrijitoare la domiciliu) capabil să îndeplinească nevoile beneficiarului.

Serviciile oferite vor fi destinate promovării și integrării/reintegrării sociale – activități de informare, de consiliere socială și/sau psihologică, de educație, terapie ocupațională, activități de petrecere a timpului liber, activități de voluntariat.

A doua componentă de servicii ale Centrului se referă la îngrijirea la domiciliu pentru persoane vârstnice. Această paletă cuprinde ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice cărora persoanele vârstnice nu le mai pot face față: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, dar și activități medicale – injecţii, pansamente, perfuzii etc.

”Mă bucur să fim împreună în acest moment important pentru viața comunității din Filipeni pentru că, acest proiect aduce un strop de speranță și ajutor în viața celor care au atâta nevoie. Consiliul Județean Bacău a susținut de la început inițiativa primăriei Filipeni iar astăzi, prin semnarea contractului de finanțare facem un pas înainte. Aștept cu nerăbdare clipa în care proiectul va deveni operațional și va furniza toate serviciile necesare pentru vârstnicii de care avem grijă”, a punctat președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu.

Bugetul total al proiectului este de peste 1,5 milioane de lei iar printre partenerii implicați în această inițiativă se numără Consiliul Județean Bacău, prin co-finananțarea cu suma de 23.800 lei și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean.