Comunicate

Anunț important

ÎNCEPÂND DE ASTĂZI, 16.MARTIE 2020 ACCESUL PUBLICULUI VA FI PERMIS DOAR PENTRU PROBLEME URGENTE, PÂNĂ LA AMELIORAREA SITUATIEI.

CORESPONDENȚA SE POATE EFECTUA:

  • PRIN TEL. NR. 0234-285500
  • FAX NR. 0234-285867
  • e-mail: prfilipeni@yahoo.com
  • postă

Infiintare compartiment implementare proiecte cu finantare externa nerambursabila

Primarul comunei Filipeni aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind înfiinţare compatiment implementare proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.
Data până la care se pot depune sugestii, opinii, reclamații: 13.06.2019.
Sugestiile, opiniile și reclamațiile se pot depune la secretarul comunei Filipeni de luni până vineri între orele 08,00 – 15,00, la fax 0234/285678 sau pe adresa de e-mail: prfilipeni@yahoo.com

Infiintarea compatimentului de asistenta sociala

Primarul comunei Filipeni aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind înfiinţarea compatimentului de asistenţă socială în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare.

COMUNA FILIPENI, județul Bacău, anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru concesionarea/închirierea spațiului de alimentație publică din satul Mărăști, aflat în domeniul privat al comunei Filipeni, județul Bacău.

COMUNA FILIPENI, județul Bacău, anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru concesionarea/închirierea spațiului de alimentație publică din satul Mărăști, aflat în domeniul privat al comunei Filipeni, județul Bacău.

Licitația va avea loc în data de 8 aprilie 2019, ora 13 la sediul UAT FILIPENI, județul Bacău. Data de depunere a ofertelor este 5 aprilie 2019, ora 12 la sediul UAT FILIPENI.

Prețul minim de pornire la licitație este de 325,90 lei / lună.

Garanția de participare la licitație este de 500 lei/ofertant.

Taxa de înscriere la licitație este de 100 lei/ofertant.

Costul unui caiet de sarcini este 50 lei/ofertant, se poate achiziționa de la sediul UAT Filipeni.
Informații suplimentare se pot procura de la sediul UAT FILIPENI, telefon 0234/285.500.

Pentru COMUNA FILIPENI – ziua de 06 Martie 2019 înseamnă încă o etapă finalizată pentru realizarea obiectivului de investiții MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN BACĂU 241B

Declarația d-lui deputat Ionel Floroiu: „Promisiune împlinită şi la Filipeni – Vara aceasta încep lucrările la drumul judeţean! Astăzi, am aflat cu bucurie, în timp ce eram în Camera Deputaţilor, că s-a semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia drumului județean 241 B, care traversează comuna Filipeni, unul dintre obiectivele pentru care m-am luptat şi ca vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, şi ca deputat.

La oficializarea contractului a fost de faţă sentatorul Dragoş Benea, preşedintele PSD Bacău, care a pledat, împreună cu mine, pentru ca oamenii din satele Glodișoarele, Mărăști, Brad, Filipeni, Fruntești și Pădureni să poată circula civilizat. Drumul asigură cea mai scurtă legătură în Nord cu municipiul Bacău, prin Secuieni, și cu județele Vaslui și Vrancea, prin Oncești.

Chiar dacă procedurile au durat mai mult decât ne-am dorit, licitația pentru cei 15,43 km şi-a desemnat căştigătorul – un consorţiu de firme, din păcate niciuna din Bacău, care lucrează pentru prima dată la noi în judeţ, valoarea totală a contractului fiind de circa 5 milioane de euro. Doamna primar Rodica Ambrosie, deşi este la primul mandat, a depus alte proiecte pentru finanțare prin PNDL II: o școală generală în satul Valea Boțului, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea dispensarului uman din Filipeni și pentru construirea mai multor poduri și podețe în întreaga comună, care însumează alte 5 milioane de euro. Guvernul României, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), alocă pentru comunitățile din văile Berheciului și Zeletinului în jur de 80 de milioane euro. Aceste sume înseamnă, pe lângă drumuri modernizate, și școli, grădinițe, dispensare, alimentare cu apă și canalizare.”

Anunt dezbatere publica

Luni, 11 februarie 2019, ora 14, la sediul UAT COMUNA FILIPENI, va avea loc dezbatere publica cu tema – Intocmire studiu de trafic pentru programul de transport persoane aferent perioadei 2019-2025.

Dezbatere publica asupra Proiectului de hotarare privind aprobarea planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”

AT COMUNA FILIPENI, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asupra Proiectului de hotarâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 17.12.2018, ora 9ºº, în Sala de Ședință a Consiliului Local Filipeni și este deschisă tuturor cetățenilor interesați de acest subiect.
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul compartimentului de specialitate, personal, la sediul Primăriei Comunei Filipeni și pe site-ul Primăriei comunei Filipeni, www.primăriafilipeni.ro, sectiunea „Transparență decizională”, „Proiecte supuse dezbaterii publice”. Observațiile și propunerile persoanelor interesate se primesc în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 9ºº – 14ºº, până la data de 17.12.2018, ora 9ºº, la Registratura Primăriei Comunei Filipeni, prin fax la nr. 0234285867.