Comunicate

CONSTRUIRE ȘCOALA COORDONATOARE ÎN SAT FILIPENI, COMUNA FILIPENI, JUDEȚUL BACĂU

Descarca informatii proiect Construire scoala coordonatoare

Prezentare proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna FILIPENI, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectului „CONSTRUIRE SCOALA COORDONATOARE IN SAT FILIPENI, COMUNA FILIPENI, JUDETUL BACAU”, cod  SMIS 122780, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunãtãtirea infrastructurii educationale; Prioritate de investitii 10.1 lnvestitiile In educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobândirea de competente si Inovare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de educație din comuna Filipeni, județul Bacău Proiectul a contribuit la atingerea acestui obiectiv prin Construcția unei noi clădiri pentru Școala Coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni, județul Bacău. La finalizarea proiectului, noua clădire a Școlii coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni, județul Bacău este funcțională și complet dotată.

Prin implementarea proiectului a fost vizata creșterea calității actului didactic oferit în cadrul Școlii coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni, județul Bacău.

 

Obiective specifice sunt:

OS1. Imbunatatirea infrastructurii educationale prin constructia unei noi cladiri pentru Scoala Coordonatoare din comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau

Prin realizarea acestui obiectiv se vor asigura parametrii optimi constructivi pentru spatiile dedicate actului educativ si conduce Ia crearea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru cei 142 elevi si profesori din cadrul Scolii coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau. Lucrarile de interventie pe 702,76 mp vor conduce Ia imbunatatirea actului educativ si Ia cresterea nivelului de atractivitate a procesului de educatie oferit in comuna Filipeni, satul Filipeni. Serviciile educationale oferite in cadrul noilor spatii create in cadrul proiectului sunt de interes public Si reprezinta unica alternativa de educatie pentru elevii din satul Filipeni, comuna Filipeni. Se are in vedere construirea unei noi cladiri – Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau cu o forma regulata in plan si pe verticala, dimensiunile maxime in plan fund de 46,85 x 17,05 m. Scoala va avea regim de inaltime P+1E. Cladirea va cuprinde 8 sali de clasa, 2 laboratoare (informatica si stiinte), cancelarie, cabinet director, secretariat, arhiva, magazii pentru laboratoare, material didactic si materiale de intretinere, grupuri sanitare prevazute pe sexe si grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap locomotor, spatiu pentru amplasarea centralei termice si magazie pentru lemne I peleti.

OS2. Dotarea adecvata a cladirii nou construite pentru Scoala coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau. Acest obiectiv specific va contribui Ia crearea unei oferte educationale adecvate si atractive pentru beneficiarii directi ai proiectului. Astfel, spatiile nou construite vor beneficia de urmatoarele dotari functionale: 20 buc tabla scolara 2,20*1,20, 56 buc cuier cu 5 agatatori, 20 buc scaun pt cancelarie, director, secretariat , 280 buc scaun elev, 10 buc scaun profesor, 126 buc banca scolara reglabila, 28 buc birou calculator, 10 buc catedra, 4 buc birou/ masa cancelarie, 4 buc birou director, secretariat, 7 buc dulap pt documente scolare, 7 buc dulap cataloage, 30 buc sistem IT.

 

Rezultatele proiectului:

– Capacitatea infrastructurii de educatie care beneflciazã de sprijin – scoIar – 142 persoane

– Infrastructurã educationala pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I-VIll, inclusiv nivelul clasei pregatitoare)  – 1unitate de infrastructura

 

Denumirea Autoritatii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene

Denumirea Organismului Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionale Nord Est

 

Valoarea totala a proiectului este de 6.674.845,96 lei

  • 538.943,28 lei valoarea totala eligibilă a proiectului din care:
  • 858.101,80 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR;
  • 062,61 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
  • 778,87 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului
  • 135.902,68 lei Valoare neeligibila, inclusiv TVA

Valoarea finantarii nerambursabile: 4.448.164,41 lei

 

Contract de finantare nr.: 4107 din 13.04.2019

Perioada de implementare: 97 luni, intre data 01.12.2016 si data 31.12.2024.

Locatia de implemenatre a proiectului: Localitatea Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau.

 

 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: UAT Comuna Filipeni, judetul Bacau

Rodica Ambrosie,  Primar; Tel/Fax: 0234 285 500; 0234 285 867; E-mail: prfilipeni@yahoo.com

http://www.fonduri-ue.ro

https://www.inforegio.ro

https://facebook.com/inforegio.ro