Lună: decembrie 2018

Dezbatere publica asupra Proiectului de hotarare privind aprobarea planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”

AT COMUNA FILIPENI, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asupra Proiectului de hotarâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 17.12.2018, ora 9ºº, în Sala de Ședință a Consiliului Local Filipeni și este deschisă tuturor cetățenilor interesați de acest subiect.
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul compartimentului de specialitate, personal, la sediul Primăriei Comunei Filipeni și pe site-ul Primăriei comunei Filipeni, www.primăriafilipeni.ro, sectiunea „Transparență decizională”, „Proiecte supuse dezbaterii publice”. Observațiile și propunerile persoanelor interesate se primesc în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 9ºº – 14ºº, până la data de 17.12.2018, ora 9ºº, la Registratura Primăriei Comunei Filipeni, prin fax la nr. 0234285867.