Indicatorii cu privire la execuția bugetului – trimestrul III 2022