53 / 2018 – privind numirea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu”