130 / 2016 – privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara