Proces verbal privind completarea Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala 32 Filipeni