Centru de zi pentru persoane vârstinice cu unitate de îngrijire la domiciliu

Prezentarea proiectului: ”Reabilitare si extindere cladire privind înființare centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu”

COD SMIS  116130

Numele beneficiarului: Parteneriatul dintre UAT Comuna Filipeni si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si UAT Judetul Bacau, condus si reprezentat de UAT Comuna Filipeni

Denumirea programului de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Denumirea Autoritatii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene

Denumirea Organismului Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionale Nord Est

 Valoarea totala a proiectului este de 1.510.233,34 lei.

  • 389.108,56 lei valoarea totala eligibilă a proiectului din care:
  • 180.742,28 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR;
  • 584,07 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
  • 782,21 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului
  • 124,78 lei Valoare neeligibila, inclusiv TVA

Valoarea finantarii nerambursabile: 1.361.326,35 lei

Contractul de finantare nr. 2469 din 18.06.2018

Data de incepere: 18.06.2018

Perioada de implementare: 44 luni, intre data 01.06.2017 si data 31.12.2020.

Locatia de implemenatre a proiectului: Localitatea Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a discriminarii în comuna Filipeni, judeþul Bacau prin îmbunatatirea accesului persoanelor vârstnice la serviciile sociale.

 

            Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

  1. Elaborarea cererii de afacere si a documentatiei tehnice privind înfiintarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu, în comuna Filipeni, judetul Bacau;
  2. Reabilitarea/ modernizarea, extinderea, dotarea infrastructurii si asigurarea utilitatilor necesare pentru înfiintarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu, în comuna Filipeni, judetul Bacau în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finantare;
  3. Promovarea activitatilor si a investitiei privind înfiintarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu, în comuna Filipeni, judetul Bacau cu respectarea cerintelor din Manualul de identitate vizuala atât pe perioada implementarii proiectului cât si dupa finalizarea acestuia.

 

Rezultate obtinute

O cladire aferenta centrului de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu, în comuna Filipeni, judetul Bacau reabilitata/ modernizata, dotata cu mobilierul si echipamentele necesare si conectata la reteaua de utilitati;

 

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii:

  • crearea a 3 noi locuri de munca, cu norma intreaga.
  • 40 de personae vârstnice vor beneficia de infrastructura sociala de zi

 

 

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro., precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro). Detalii privind elementele obligatorii de identitate vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, în vigoare.