55 / 2018 – privind desemnarea comisiei de evaluare și a experților cooptați pentru atribuirea contractului „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE CONSTRUIRE DRUMURI ȘI PODEȚE PE RAZA COMUNEI FILIPENI”