21 / 2016 – Privind racordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei Calin Gabi-Iulia, cu domiciliul in Filipeni, str Brad, localitatea Filipeni