123 / 2016 – privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiază asistenții personali începând cu data de 01.05.2016, ca urmare a majorării prevăzute de Hotărârea nr.1017/2015 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.