11 / 2016 – Privind majorarea cu 10% a salariului de baza brut de care beneficiaza d-na Vasilas Mariana – ingrijitor , Compartiment Administrativ, Deservire