1 / 2016 – Privind majorarea cu 10% a salariului de baza brut de care beneficiaza d-nul Dornescu Eugenia – consilier superior Compartimentul Financiar, Contabilitate