Anunturi

Proiect de buget local centralizat la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe – 2024

Comuna Filipeni, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003, privind transparenta decizionalã în administratia publicã, cu modificarile si completãrile ulterioare, propune Organizarea dezbaterii publice privind proiectele de acte normative:
1. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2024– initiator primar Ambrosie Rodica
 
Evenimentul va avea loc în data de 22.01.2024

Descarca Proiect de buget local centralizat la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe – 2024