Administrația Locală asigura necesarul de lemne pentru scoli