Proces verbal de afisare a rezultatelor probei scrise – 12.06.2023